Переробка шин на паливо

Переробка шин на паливо – високорентабельний бізнес, перевірений часом. Піроліз шин - отримання палива з відходів - актуальний, перспективний напрямок, що приносить стабільний дохід, що очищає природу та зберігає енергоресурси для майбутніх поколінь.

Основні переваги нашого обладнання та технології - гарантія працездатності заводу та затребуваність отримуваної продукції.

Окупність обладнання – 1 рік. Рентабельність понад 150%. Подробиці у розділі - Економіка.

Мiни завод з переробки шин працює за безвідходною технологією та відповідає всім санітарним та екологічним нормам чинним в Україні (Експертний висновок Академії Наук України).

Відеоогляд роботи обладнання:

https://www.youtube.com/watch?v=J9yVte5pi7k

Для переробки великих обсягів шин (від 3 тонн/добу і більше), можливе постачання імпортного або виготовлення аналогічного обладнання:

https://www.youtube.com/watch?v=O9rkZUDZOtw

https://www.youtube.com/watch?v=NNuECiu66R0&t=157s

Основні напрямки нашої діяльності.

-Устаткування для переробки шин - виготовлення, монтаж, обслуговування, ремонт.
-Переробка шин на пічне паливо (піроліз).
-Організація мережі підприємств із переробки шин в Україні.
-Дороблення та реалізація продуктів, що отримуються в результаті переробки шин.
-Виготовлення брикету із твердого вуглецевого залишку:

https://www.youtube.com/watch?v=CB_vYXJomK4

 Наші переваги.

-Наше обладнання було обрано для участі у державній програмі з утилізації зношених шин в Україні з отриманням дотацій за переробку. Є вся необхідна технічна документація на обладнання та продукцію.
-Повний пакет документації для легалізації бізнесу.
-Можливий варіант передачі технічної документації для самостійного виготовлення обладнання.
-Можливе виготовлення обладнання будь-якої конструкції на замовлення, за технічним завданням.
-Можливе виготовлення обладнання з мінімальною націнкою у форматі спільного підприємства
-Цілодобова консультаційна та технічна підтримка працюючих підприємств.
-Продукція, вироблена на нашому устаткуванні, може реалізовуватися без додаткової обробки. Збут гарантований! Надаємо допомогу у реалізації продукції. Можливий викуп продукції.
-Гарантійний термін експлуатації обладнання до 3 років.
-Виготовляємо обладнання з ручним або механічним завантаженням та вивантаженням сировини.

Продам БІЗНЕС або частку у бізнесі з виробництва обладнання.

 

 

Переработка шин в топливо -  высокорентабельный бизнес, проверенный временем. Пиролиз шин - получение топлива из отходов - актуальное, перспективное направление, приносящее стабильный доход, очищающее природу и сохраняющее энергоресурсы для будущих поколений.

Основные преимущества нашего оборудования и технологии - гарантия работоспособности завода и востребованность получаемой продукции.

Окупаемость оборудования -  1 год. Рентабельность более 150%. Подробности в разделе - Экономика.

Мини завод по переработке шин работает по безотходной технологии и соответствует всем санитарным и экологическим нормам действующим в Украине (Экспертное заключение Академии Наук Украины).

Видеообзор работы оборудования: 

  https://www.youtube.com/watch?v=J9yVte5pi7k

Для переработки больших объёмов шин (от 3 тонн/сутки и более), возможна поставка импортного или изготовление аналогичного оборудования:

https://www.youtube.com/watch?v=O9rkZUDZOtw

Основные направления нашей деятельности.

 • Оборудование для переработки шин в Украине - изготовление, монтаж, обслуживание, ремонт.
 • Переработка шин в печное топливо (пиролиз).
 • Организация сети предприятий по переработке шин в Украине.
 • Доработка и реализация продуктов получаемых в результате переработки шин.

              Изготовление брикета из твёрдого углеродистого остатка: 

               https://www.youtube.com/watch?v=CB_vYXJomK4

                

Наши преимущества.

 • Наше оборудование было выбрано для участия в государственной программе по утилизации изношенных шин в Украине с получением дотаций за переработку. Есть вся необходимая техническая документация на оборудование и получаемую продукцию.
 • Полный пакет документации для легализации бизнеса.
 • Возможен вариант предоставления технической документации для самостоятельного изготовления оборудования.
 • Возможно изготовление оборудования любой конструкции под заказ, по техническому заданию.
 • Возможно изготовление оборудования с минимальной наценкой в формате совместного предприятия
 • Круглосуточная консультационная и техническая поддержка работающих предприятий.
 • Продукция, производимая на нашем оборудовании может реализовываться без дополнительной обработки. Сбыт гарантирован ! Оказываем помощь по реализации продукци. Возможен выкуп продукции.
 • Гарантийный срок эксплуатации оборудования до 3-х лет. 
 • Изготавливаем оборудование  с ручной или механической загрузкой и выгрузкой сырья.


 • Продам БИЗНЕС или долю в бизнесе по производству оборудования.

Наши заводы